คณุค่าภาษาไทย

          ภาษาไทย เป็นภาษาราชการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต
        ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียงแยกคำต่อคำ เป็นที่ลำบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคำ และการสะกดคำที่ซับซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอื่นด้วย
 

ชื่อภาษาและที่มาของภาษาไทย
            คำว่า ไทย หมายความว่า อิสรภาพ เสรีภาพ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ใหญ่ ยิ่งใหญ่ เพราะการจะเป็นอิสระได้จะต้องมีกำลังที่มากกว่า แข็งแกร่งกว่า เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก แม้คำนี้จะมีรูปเหมือนคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤต แต่แท้ที่จริงแล้ว คำนี้เป็นคำไทยแท้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างคำที่เรียกว่า 'การลากคำเข้าวัด' ซึ่งเป็นการลากความวิธีหนึ่ง ตามหลักคติชนวิทยา คนไทยเป็นชนชาติที่นับถือกันว่า ภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่บันทึกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคล เมื่อคนไทยต้องการตั้งชื่อประเทศว่า ไท ซึ่งเป็นคำไทยแท้ จึงเติมตัว ย เข้าไปข้างท้าย เพื่อให้มีลักษณะคล้ายคำในภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อความเป็นมงคลตามความเชื่อของตน ภาษาไทยจึงหมายถึงภาษาของชนชาติไทยผู้เป็นไทนั่นเอง

 

                                               กาพย์กลอน : คุณค่าภาษาไทย 
ภาษาไทยเรานี้มีคุณค่า   บรรพชนสรรค์มาใช้สื่อสาร
มรดกทองส่องไทยงามตระการ   จากวันวานสู่วันนี้ศักดิ์ศรีไทย
ภาษาไทยภาษาชาติพิลาศลักษณ์   จิตประจักษ์ความสำคัญอย่าหวั่นไหว
ลักษณะเด่นเป็นสง่าค่าวิไล          อนุรักษ์สืบไว้ให้มั่นคง
คำควบกล้ำ ร, , ว อย่าเลยละ   พยัญชนะเขียนให้ถูกปลูกเสริมส่ง
อีกสระอย่าละเลยเฉยเมยลง   วรรณยุกต์ผันได้ตรงเสียงดนตรี
ราชาศัพท์สำหรับองค์ทรงภพแก้ว   วัฒนธรรมเพริดแพร้วพิสุทธิ์ศรี
เป็นระดับของภาษาสืบมามี   หล่อหลอมรวมเป็นวิถีชีวีไทย
ภาษาไทยเรานี้มีดีหนอ    ภาษาทอถักรักสมัครสมัย
วรรณศิลป์พริ้งไพเราะเสนาะใจ   บทกวีวาดไว้วิไลวรรณ
เกิดเป็นไทยภูมิใจในภาษา   เอกลักษณ์สืบมาน่ารังสรรค์
ภูมิปัญญาปู่ย่าล้นท้นอนันต์    คนไทยนั้นรู้คุณค่าภาษาไทย
 

 

edit @ 8 Sep 2010 14:52:02 by mickey mouse

Comment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile confused smile question surprised smile double wink cry  ขอบคุน

#2 By มายเนม' เตยลี่. (180.183.34.23|180.183.34.23) on 2014-06-19 17:37

ขอนำไปใช้ในการแข่งขันหน่อยนะค่ะbig smile

#1 By นาดียา (103.7.57.18|118.173.58.160) on 2012-11-19 14:44